Dostawa i odbiór
 • Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktów (w tym opłaty za transport, dostawy i usługi pocztowe) są wskazywane przez klienta na stronie sklepu internetowego w informacjach dotyczących dostawy oraz w trakcie dostaw, w tym także w chwili dostarczenia przez klienta z powiązaniami z Umową.
 • Usługodawca udostępniający Klientowi zasady dostawy:
  • przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa
  • przesyłka paczkomatowa
  • przesyłka pocztowa.
 • Wybrane systemy dostaw i płatności mogą być dostępne dla całych zamówień ze względów technicznych i logistycznych (np. przekroczenie dopuszczalnych gabarytów lub wag zamówień) lub dodania do zamówień Produktu, które jest dostępne z określoną metodą. Dostępne opcje dla zamówień są pokazane w formularzu zamówień.
 • Termin dostawy produktów do klienta wynosi do 21 Dni Roboczych, chyba w opisie określonego produktu lub w trakcie dostarczania dostarczanego terminem. W przypadku produktów o różnych terminach dostawy, termin dostawy jest najdłuższym terminem, który jednak może nie przekroczyć 21 Dni Roboczych. Początek biegu koniec dostawy Produktu do Klienta liczy się w sposób:
  • W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub płatnicze - od dnia otrzymania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Usługodawcy
  • W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem lub płatności odroczonych – od dnia zawieszenia sprzedaży

Zwroty

 • Konsument lub przedsiębiorca-Konsument, który był uwalniany na odległość, może w ciągu 14 dni kalendarzowych od wyjścia od niej bez wytwarzania i bez ponoszenia napędu, z wyjścia napędu w pkt. 9.8 Regulaminu. Zachowaj termin wystarczający do zabezpieczenia przed jego dostępem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może pozostać na przykład:
  • pisemnie na adres: MB Elix sp. z oo sp. k. ul. ppłk. Stanisława Skarżyńskiego nr 26, 54-530 Wrocław
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: email@aromatone.eu
 • Przykładowy wzór odstąpienia od umowy o przedłużeniu jest w Załączniku 1. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument może obowiązywać z warunkami, jednak nie jest to obowiązkowe.
 • Bieg końcowy do odstąpienia od umowy rozpoczynającej się:
  • Dla umowy sprzedaży - od dołączonej do produktu w pakiecie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę-Konsumenta lub wskazaną przez nich jedną osobę inną niż własna, aw przypadku umowy, która: (1) zawiera wiele produktów, które są dostarczane oddzielnie, partiami lub w części – od dotarcie do końcowego produktu, części lub części
  • Dla umowy Subskrypcji – od następstwa w pierwszym z produktów;
  • Dla postanowienia o korzystaniu z urządzeń – od dnia naruszenia urządzeń w ramach Konsumenta.
  • dla spotkań – od dnia zawieszenia umowy.
 • W przypadku odstąpienia od umowy, która przysługuje za niezawartą opłatę.
 • Usługodawca ma wystąpienie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania płatności, w dniu otrzymania Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta o odstąpienia od umowy, określenie Konsumentowi lub przedsiębiorcy-Konsumentowi wszystkie dokonane przez nich płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z dodatkowymi kosztami dostawy) z udostępnieniem przez Klienta sposobem dostawy innym niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Usługodawca zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, typu użył Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument opracowany się na inny sposób zwrotu, który nie obejmuje się dla niego z kontrolą i kosztami. Jeśli usługa nie otrzyma, że ​​sam odbierze Produkt od Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta, może otrzymać zwrot zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta otrzymanego przez niego odesłania, w następstwie od tego, które nastąpi wcześniej.
 • Konsument oraz przedsiębiorca-konsument, który ma dostęp, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym nastąpiło odstąpienie od umowy, oznaczenie Produktu usługodawcy lub odrębnej osoby określonej przez Usługodawcę do odbioru, chyba że Usługodawca jest, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego użyciem. Konsument oraz Przedsiębiorca-Konsument można zastosować Produkt na adres: MB Elix sp. z oo sp. k. ul. ppłk. Stanisława Skarżyńskiego nr 26, 54-530 Wrocław
 • Konsument oraz Przedsiębiorca-Konsument ponoszą odpowiedzialność za zastosowanie wartości Produktu pierwotnego użycia z niego w sposób, który występuje poza koniecznym charakterem, cechą i działaniem produktu.
 • Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument:
  • Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument zapewnił sposób dostawy produktów inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Usługodawca nie jest częścią zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi poniesionych przez nich ekspertyzy.
  • Konsument oraz Przedsiębiorca-Konsument ponoszą dodatkowe koszty zwrotu produktu. Klient może wybrać opcję nieodpłatnego dostępu do produktu na stronie Sklepu Internetowego.
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na nie obejmuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy-Konsumentowi w ramach umów: (1) o świadectwo usług, wyposażenie Usługodawca udostępnia w pełni usługę za wyraźną ustalenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta, który został wprowadzony przed udostępnieniem, że po przedłużenie świadczenia przez Usługodawcę utraty prawa do odstąpienia od umowy; (2) z dostępem do produktów dostarczonych w zapieczętowanym, udostępnieniu opakowania otwartego lub w sposób dostępny naruszone po dostaweniu; (3) zawarte w drodze aukcji publicznej (4) produkty zawierające specyfikację podaną przez Klienta;
 • W decyzji o zastosowaniu z urządzeniami końcowymi, które zostały doręczone do zapłaty. W przypadku zwrotu usługodawca określony termin wykonania i wyśle ​​powiadomienie o wydaniu na adres elektroniczny klienta. Usługodawca sam sobie prawo do kary umownej za brak zwrotu urządzeń wynikających z umowy o korzystanie z urządzeń. Usługodawca samego sobie prawo do dochodzenia z pełnymi wartościami podstawowymi na zasadach ogólnych.
Formularz zwrotu